Historical Irish Corpus
1600 - 1926

Eólas ar Áireamh

Title
Eólas ar Áireamh
Author(s)
O'Leary, Peter, Canon,
Composition Date
1912
Publisher
Irish Book Company, The

Search Texts

Poetry/Prose
1600 1926


Eólas ar áireamh.By the Very Rev.
PETER CANON O'LEARY P.P.


L. 3


Eólas ar Áireamh.Ainmneacha na n-Uimhir.0 Neamhnídh
1 Aon
2 Dó
3 Trí
4 Ceathair
5 Cúig
6 Sé
7 Seacht
8 Ocht
9 Naoi
10 Deich
11 Aondeug
12 Dódheug
13 Trídeug
14 Ceathairdeug
15 Cúigdeug
16 Sédeug
17 Seachtdeug
18 Ochtdeug
19 Naoideug
20 Fiche
21 Aon a's fiche
22 Dó a's fiche
23 Trí a's fiche
24 Ceathair a's fiche
25 Cúig a's fiche
26 Sé a's fiche


L. 4


27 Seacht a's fiche
28 Ocht a's fiche
29 Naoi a's fiche30 Deich a's fiche
Tríochad31 Aon a's tríochad
32 Dó a's tríochad
33 Trí a's tríochad40 Dachad (nó, dá fhichid)
41 Aon a's dachad
42 Dó a's dachad
43 Trí a's dachad50 Deich a's dachad
Caogad51 Aon a's caogad
52 Dó a's caogad
53 Trí a's caogad60 Trí fichid
61 Aon a's trí fichid
62 Dó a's trí fichid
63 Trí a's trí fichid70 Deich a's trí fichid
71 Aondeug a's trí fichid
72 Dódheug a's trí fichid
73 Trídeug a's trí fichid80 Ceithre fichid
81 Aon a's ceithre fichid
82 Dó a's ceithre fichid
83 Trí a's ceithre fichid90 Deich a's ceithre fichid
91 Aon deug a's ceithre fichid
92 Dódheug a's ceithre fichid.


L. 5


93 Trídeug a's ceithre fichid100 Ceud
101 Aon a's ceud
120 Fiche a's ceud
125 Cúig a's fiche a's ceud
200 Dhá cheud
500 Cúig ceud
600 Sé ceud
1000 Míle
2000 Dhá mhíle1902 Míle, naoi gceud, a dó.
Naoi gceud deug, a dó.

Daoine d'á gcómhreamh.Duine
Beirt
Triúr
Ceathrar
Cúigear
Seisear
Mórsheisear
Ochtar
Naonbhúr
Deichniúbhar
Aoinne déag
Dháreug
Tri dhuine dheug


L. 6
An t-aonmhadh lá
An cheud lá
An dómhadh lá
An dara (nó, darna) lá
An trímhadh lá
An treas lá
An ceathramhadh lá
An cúigeadh lá
An sémhadh lá
An seachtmhadh lá
An t-ochtmhadh lá
An naomhadh lá
An deichmhadh lá
An t-aonmhadh lá deug
An dara lá deug
An trímhadh lá deug
An fichmhadh lá
An t-aonmhadh lá fichid
An dara lá fichid
An deichmhadh lá fichid
An t-aonmhadh lá deug ar fhichid
An dara lá deug ar fhichid.


L. 7


An dachadmhadh lá
Lá a dachaid
An t-aonmhadh lá a's dachad
An dara lá a's dachad
An deichmhadh lá a's dachad
An t-aonmhadh lá deug a's dachad
Lá a trí fichid
An t-aonmhadh lá a's trí fichid
An deichmhadh lá a's trí fichid
An t-aonmhadh lá deug a's trí fichid
Lá a ceithre fichid
An t-aonmhadh lá a's ceithre fichid
An deichmadh lá a's ceithre fichid
An t-aonmhadh lá deug a's ceithre fichid
An ceudmhadh lá
An t-aonmhadh lá a's ceudClár an áirimh.Aoin (pl. of aon)
Deichniúbhair - 20
Ceuda - 300
Mílte - 4,000
Mílte fó dheich - 50,000
Mílte fó cheud - 600,000
Milliúin - 7,000,000
Milliúin fó dheich - 80,000,000
Milliúin fó cheud - 900,000,000
Ceudta milliún - 900,000,000


L. 8


Biseacht.Clár an bhiseachta.A h-aon 's a h-aon, sin a dó.
A h-aon 's a dó, sin a trí.
A h-aon 's a trí, sin a ceathair.
A h-aon 's a ceathair, sin a cúig.
A h-aon 's a cúig, sin a sé.
A h-aon 's a sé, sin a seacht.
A h-aon 's a seacht, sin a hocht.
A h-aon 's a hocht, sin a naoi.
A h-aon 's a naoi, sin a deich.
A h-aon 's a deich, sin a h-aondeug.
A h-aon 's a h-aondeug, sin a dódheug.
A h-aon 's a dódheug, sin a trídeug.A dó 's a h-aon, sin a trí.
A dó 's a dó, sin a ceathair.
A dó 's a trí, sin a cúig.
A dó 's a ceathair, sin a sé.
A dó 's a cúig, sin a seacht.
A dó 's a sé, sin a hocht.
A dó 's a seacht, sin a naoi.
A dó 's a hocht, sin a deich.
A dó 's a naoi, sin a h-aondeug.
A dó 's a deich, sin a dódheug.
A dó 's a h-aondeug, sin a trídeug.
A dó 's a dódheug, sin a ceathairdeug.


L. 9


A trí 's a h-aon, sin a ceathair.
A trí 's a dó, sin a cúig.
A trí 's a trí, sin a sé.
A trí 's a ceathair, sin a seacht.
A trí 's a cúig, sin a hocht.
A trí 's a sé, sin a naoi.
A trí 's a seacht, sin a deich.
A trí 's a h-ocht, sin a h-aondeug.
A trí 's a naoi, sin a dódheug.
A trí 's a deich, sin a trídeug.
A trí 's a h-aondeug, sin a ceathairdeug.
A trí 's a dódheug, sin a cúigdeug.A ceathair 's a h-aon, sin a cúig.
A ceathair 's a dó, sin a sé.
A ceathair 's a trí, sin a seacht.
A ceathair 's a ceathair, sin a h-ocht.
A ceathair 's a cúig, sin a naoi.
A ceathair 's a sé, sin a deich.
A ceathair 's a seacht, sin a h-aondeug.
A ceathair 's a h-ocht, sin a dódheug.
A ceathair 's a naoi, sin a trídeug.
A ceathair 's a deich, sin a ceathairdeug.
A ceathair 's a h-aondeug, sin a cúigdeug.
A ceathair 's a dódheug, sin a sédeug.


L. 10


A cúig 's a h-aon, sin a sé.
A cúig 's a dó, sin a seacht.
A cúig 's a trí, sin a h-ocht.
A cúig 's a ceathair, sin a naoi.
A cúig 's a cúig, sin a deich.
A cúig 's a sé, sin a h-aondeug.
A cúig 's a seacht, sin a dódheug.
A cúig 's a hocht, sin a trídeug.
A cúig 's a naoi, sin a ceathair deug.
A cúig 's a deich, sin a cúigdeug.
A cúig 's a h-aondeug, sin a sé deug.
A cúig 's a dódheug, sin a seachtdeug.A sé 's a h-aon, sin a seacht.
A sé 's a dó, sin a h-ocht.
A sé 's a trí, sin a naoi.
A sé 's a ceathair, sin a deich.
A sé 's a cúig, sin a h-aondeug.
A sé 's a sé, sin a dódheug.
A sé 's a seacht, sin a trídeug.
A sé 's a h-ocht, sin a ceathairdeug.
A sé 's a naoi, sin a cúigdeug.
A sé 's a deich, sin a sédeug.
A sé 's a h-aondeug, sin a seachtdeug.
A sé 's a dódheug, sin a h-ochtdeug.


L. 11


A seacht 's a h-aon, sin a h-ocht.
A seacht 's a dó, sin a naoi.
A seacht 's a trí, sin a deich.
A seacht 's a ceathair, sin a h-aondeug.
A seacht 's a cúig, sin a dódheug.
A seacht 's a sé, sin a trídeug.
A seacht 's a seacht, sin a ceathairdeug.
A seacht 's a h-ocht, sin a cúigdeug.
A seacht 's a naoi, sin a sédeug.
A seacht 's a deich, sin a seachtdeug.
A seacht 's a h-aondeug, sin a h-ochtdeug.
A seacht 's a dódheug, sin a naoideug.A h-ocht 's a h-aon, sin a naoi.
A h-ocht 's a dó, sin a deich.
A h-ocht 's a trí, sin a h-aondeug.
A h-ocht 's a ceathair, sin a dódheug.
A h-ocht 's a cúig, sin a trídeug.
A h-ocht 's a sé, sin a ceathairdeug.
A h-ocht 's a seacht, sin a cúigdeug.
A h-ocht 's a h-ocht, sin a sédeug.
A h-ocht 's a naoi, sin a seachtdeug.
A h-ocht 's a deich, sin a h-ochtdeug.
A h-ocht 's a h-aondeug, sin a naoideug.
A h-ocht 's a dódheug, sin (a) fiche.


L. 12


A naoi 's a h-aon, sin a deich.
A naoi 's a dó, sin a h-aondeug.
A naoi 's a trí, sin a dódheug.
A naoi 's a ceathair, sin a trídeug.
A naoi 's a cúig, sin a ceathairdeug.
A naoi 's a sé, sin a cúigdeug.
A naoi 's a seacht, sin a sédeug.
A naoi 's a hocht, sin a seachtdeug.
A naoi 's a naoi, sin a h-ochtdeug.
A naoi 's a deich, sin a naoideug.
A naoi 's a h-aondeug, sin (a) fiche.
A naoi 's a dódheug, sin a h-aon a's fiche.A deich 's a h-aon, sin a h-aondeug.
A deich 's a dó, sin a dódheug.
A deich 's a trí, sin a trídeug.
A deich 's a ceathair, sin a ceathairdeug.
A deich 's a cúig, sin a cúigdeug.
A deich 's a sé, sin a sédeug.
A deich 's a seacht, sin a seachtdeug.
A deich 's a h-ocht, sin a h-ochtdeug.
A deich 's a naoi, sin a naoideug.
A deich 's a deich, sin (a) fiche.
A deich 's a h-aondeug, sin a h-aon is fiche.
A deich 's a dódheug, sin a dó a's fiche.


L. 13


A h-aondeug 's a h-aon, sin a dódheug.
A h-aondeug 's a dó, sin a trídeug.
A h-aondeug 's a trí, sin a ceathairdeug.
A h-aondeug 's a ceathair, sin a cúigdéag.
A h-aondeug 's a cúig, sin a sédeug.
A h-aondeug 's a sé, sin a seachtdeug.
A h-aondeug 's a seacht, sin a h-ochtdeug.
A h-aondeug 's a h-ocht, sin a naoideug.
A h-aondeug 's a naoi, sin (a) fiche.
A h-aondeug 's a deich, sin a h-aon a's fiche.
A h-aondeug 's a h-aondeug, sin a dó a's fiche.
A h-aondeug 's a dódheug, sin a trí a's fiche.A dódheug 's a h-aon, sin a trídeug.
A dódheug 's a dó, sin a ceathairdeug.
A dódheug 's a trí, sin a cúigdeug.
A dódheug 's a ceathair, sin a sédeug.
A dódheug 's a cúig, sin a seachtdeug.
A dódheug 's a sé, sin a h-ochtdeug.
A dódheug 's a seacht, sin a naoideug.
A dódheug 's a h-ocht, sin (a) fiche.
A dódheug 's a naoi, sin a h-aon a's fiche.
A dódheug 's a deich, sin a dó a's fiche.
A dódheug 's a h-aondeug, sin a trí a's fiche.
A dódheug 's a dódheug, sin a ceathair a's fiche.


L. 14


Ceisteana ar bhiseacht.Cuir a trí le n-a trí, agus cad
a bhéidh agat? - A sé.Cuir aon le trí, agus cad a
bheidh agat? - A ceathair.Cuir a sé i mbun a dódheug,
agus an mór a bhéidh agat? -
A h-ochtdeug.Cuir a sé le n-a ceathair,
agus cad a thiocfaidh as? -
A deich.Cá mheud a dhéinean a seacht
agus a cúig? - A dódheug.Luígheadughadh.Clár an luígheaduighthe.A h-Aon ó n-a h-aon, fágtar neamhnídh.
A h-Aon ó n-a dó, fágtar a h-aon.
A h-Aon ó n-a trí, fágtar a dó.
A h-Aon ó n-a ceathair, fágtar a trí.
A h-Aon ó n-a cúig, fágtar a ceathair.
A h-Aon ó n-a sé, fágtar a cúig.
A h-Aon ó n-a seacht, fágtar a sé.
A h-Aon ó n-a h-ocht, fágtar a seacht.
A h-Aon ó n-a naoi, fágtar a h-ocht.
A h-Aon ó n-a deich, fágtar a naoi.
A h-Aon ó n-a h-aondeug, fágtar a deich.
A h-Aon ó n-a dódheug, sin a h-aondeug.


L. 15


A Dó ó n-a dó, fágtar neamhnídh.
A Dó ó n-a trí, fágtar a h-aon.
A Dó ó n-a ceathair, fágtar a dó.
A Dó ó n-a cúig, fágtar a trí.
A Dó ó n-a sé, fágtar a ceathair.
A Dó ó n-a seacht, fágtar a cúig.
A Dó ó n-a h-ocht, fágtar a sé.
A Dó ó n-a naoi, fágtar a seacht.
A Dó ó n-a deich, fágtar a h-ocht.
A Dó ó n-a h-aondeug, fágtar a naoi.
A Dó ó n-a dódheug, fágtar a deich.
A Dó ó n-a trídeug, fágtar a h-aondeug.A trí ó n-a trí, fágtar neamhnídh.
A trí ó n-a ceathair, fágtar a h-aon.
A trí ó n-a cúig, fágtar a dó.
A trí ó n-a sé, fágtar a trí.
A trí ó n-a seacht, fágtar a ceathair.
A trí ó n-a h-ocht, fágtar a cúig.
A trí ó n-a naoi, fágtar a sé.
A trí ó n-a deich, fágtar a seacht.
A trí ó n-a h-aondeug, fágtar a h-ocht.
A trí ó n-a dódheug, fágtar a naoi.
A trí ó n-a trídeug, fágtar a deich.
A trí ó n-a ceathairdeug, fágtar a h-aondeug.


L. 16


A ceathair ó n-a ceathair, fágtar neamhnídh.
A ceathair ó n-a cúig, fágtar a h-aon.
A ceathair ó n-a sé, fágtar a dó.
A ceathair ó n-a seacht, fágtar a trí.
A ceathair ó n-a h-ocht, fágtar a ceathair.
A ceathair ó n-a naoi, fágtar a cúig.
A ceathair ó n-a deich, fágtar a sé.
A ceathair ó n-a h-aondeug, fágtar a seacht.
A ceathair ó n-a dódheug, fágtar a hocht.
A ceathair ó n-a trídeug, fágtar a naoi.
A ceathair ó n-a ceathairdeug, fágtar a deich.
A ceathair ó n-a cúigdeug, fágtar a h-aondeug.A cúig ó n-a cúig, fágtar neamhnídh.
A cúig ó n-a sé, fágtar a h-aon.
A cúig ó n-a seacht, fágtar a dó.
A cúig ó n-a h-ocht, fágtar a trí.
A cúig ó n-a naoi, fágtar a ceathair.
A cúig ó n-a deich, fágtar a cúig.
A cúig ó n-a h-aondeug, fágtar a sé.
A cúig ó n-a dódheug, fágtar a seacht.
A cúig ó n-a trídeug, fágtar a h-ocht.
A cúig ó n-a ceathairdeug, fágtar a naoi.
A cúig ó n-a cúigdeug, fágtar a deich.
A cúig ó n-a sédeug, fágtar a h-aondeug.


L. 17


A sé ó n-a sé, fágtar neamhnídh.
A sé ó n-a seacht, fágtar a h-aon.
A sé ó n-a h-ocht, fágtar a dó.
A sé ó n-a naoi, fágtar a trí.
A sé ó n-a deich, fágtar a ceathair.
A sé ó n-a h-aondeug, fágtar a cúig.
A sé ó n-a dódheug, fágtar a sé.
A sé ó n-a trídeug, fágtar a seacht.
A sé ó n-a ceathairdeug, fágtar a h-ocht.
A sé ó n-a cúigdeug, fágtar a naoi.
A sé ó n-a sédeug, fágtar a deich.
A sé ó n-a seachtdeug, fágtar a h-aondeug.A seacht ó n-a seacht, fágtar neamhnídh.
A seacht ó n-a h-ocht, fágtar a h-aon.
A seacht ó n-a naoi, fágtar a dó.
A seacht ó n-a deich, fágtar a trí.
A seacht ó n-a h-aondeug, fágtar a ceathair.
A seacht ó n-a dódheug, fágtar a cúig.
A seacht ó n-a trídeug, fágtar a sé.
A seacht ó n-a ceathairdeug, fágtar a seacht.
A seacht ó n-a cúigdeug, fágtar a hocht.
A seacht ó n-a sédeug, fágtar a naoi.
A seacht ó n-a seachtdeug, fágtar a deich.
A seacht ó n-a h-ochtdeug, fágtar a h-aondeug.


L. 18


A h-ocht ó n-a h-ocht, fágtar neamhnídh.
A h-ocht ó n-a naoi, fágtar a h-aon.
A h-ocht ó n-a deich, fágtar a dó.
A h-ocht ó n-a h-aondeug, fágtar a trí.
A h-ocht ó n-a dódheug, fágtar a ceathair.
A h-ocht ó n-a trídeug, fágtar a cúig.
A h-ocht ó n-a ceathairdeug, fágtar a cúig.
A h-ocht ó n-a cúigdeug, fágtar a seacht.
A h-ocht ó n-a sédeug, fágtar a h-ocht.
A h-ocht ó n-a seachtdeug, fágtar a naoi.
A h-ocht ó n-a h-ochtdeug, fágtar a deich.
A h-ocht ó n-a naoideug, fágtar a h-aondeug.A naoi ó n-a naoi, fágtar neamhnídh.
A naoi ó n-a deich, fágtar a h-aon.
A naoi ó n-a h-aondeug, fágtar a dó.
A naoi ó n-a dódheug, fágtar a trí.
A naoi ó n-a trídeug, fágtar a ceathair.
A naoi ó n-a ceathairdeug, fágtar a cúig.
A naoi ó n-a cúigdeug, fágtar a sé.
A naoi ó n-a sédeug, fágtar a seacht.
A naoi ó n-a seachtdeug, fágtar a h-ocht.
A naoi ó n-a h-ochtdeug, fágtar a naoi.
A naoi ó n-a naoideug, fágtar a deich.
A naoi ó n-a fiche, fágtar a h-aondeug.


L. 19


A deich ó n-a deich, fágtar neamhnídh.
A deich ó n-a h-aondeug, fágtar a h-aon.
A deich ó n-a dódheug, fágtar a dó.
A deich ó n-a trídeug, fágtar a trí.
A deich ó n-a ceathairdeug, fágtar a ceathair.
A deich ó n-a cúigdeug, fágtar a cúig.
A deich ó n-a sédeug, fágtar a sé.
A deich ó n-a seachtdeug, fágtar a seacht.
A deich ó n-a h-ochtdeug, fágtar a h-ocht.
A deich ó n-a naoideug, fágtar a naoi.
A deich ó n-a fiche, fágtar a deich.
A deich ó n-a h-aon a' fiche, fágtar a h-aondeug.A h-aondeug ó n-a h-aondeug, fágtar neamhnídh.
A h-aondeug ó n-a dódheug, fágtar a h-aon.
A h-aondeug ó n-a trídeug, fágtar a dó.
A h-aondeug ó n-a ceathairdeug, fágtar a trí.
A h-aondeug ó n-a cúigdeug, fágtar a ceathair.
A h-aondeug ó n-a sédeug, fágtar a cúig.
A h-aondeug ó n-a seachtdeug, fágtar a sé.
A h-aondeug ó n-a h-ochtdeug, fágtar a seacht.
A h-aondeug ó n-a naoideug, fágtar a h-ocht.
A h-aondeug ó n-a fiche, fágtar a naoi.
A h-aondeug ó n-a h-aon a's fiche, fágtar a deich.
A h-aondeug ó n-a dó a's fiche, fágtar a deich.


L. 20


A dódheug ó n-a dodeug, fágtar neamhnídh.
A dódheug ó n-a trídeug, fágtar a h-aon.
A dódheug ó n-a ceathairdeug, fágtar a dó.
A dódheug ó n-a cúigdeug, fágtar a trí.
A dódheug ó n-a sédeug, fágtar a ceathair.
A dódheug ó n-a seachtdeug, fágtar a cúig.
A dódheug ó n-a h-ochtdeug, fágtar a sé.
A dódheug ó n-a naoideug, fágtar a seacht.
A dódheug ó n-a fiche, fágtar a h-ocht.
A dódheug ó n-a h-aon a's fiche, fágtar a naoi.
A dódheug ó n-a dó a's fiche, fágtar a deich.
A dódheug ó n-a trí a's fiche, fágtar a h-aondeug.Ceisdeana ar luígheadughadh.Bain aon ó n-a deich agus
cad fhanfaidh? - A naoi.Bain a dó uaidh agus cad
a fágfar? - A h-ocht.Bain a sé ó n-a sé agus
cad e bheidh ann? -
Neamhnídh.Bain a sé ó n-a naoi agus
cad tá 'na dhiaidh? - A
trí.


L. 21


Méadughadh.Clár an Mhéaduighthe.A dó aon uair, sin a dó.
A dó faoi dhó, sin a ceathair.
A dó fó thrí, sin a sé.
A dó fó cheathair, sin a h-ocht.
A dó fó chúig, sin a deich.
A dó fó sé, sin a dódheug.
A dó fó seacht, sin a ceathairdeug.
A dó fó h-ocht, sin a sédéug.
A dó fó naoi, sin a h-ochtdeug.
A dó fó dheich, sin a fiche.
A dó fó aondeug, sin a dó a's fiche.
A dó faoi dhódheug, sin a ceathair a's fiche.A trí aon uair, sin a trí.
A trí faoi dhó, sin a sé.
A trí fó thrí, sin a naoi.
A trí fó cheathair, sin a dódheug.
A trí fó chúig, sin a cúigdeug.
A trí fó sé, sin a h-ochtdeug.
A trí fó seacht, sin a h-aon a's fiche.
A trí fó h-ocht, sin a ceathair a's fiche.
A trí fó naoi, sin a seacht a's fiche.
A trí fó dheich, sin a tríochad.
A trí fó aondeug, sin a trí a's tríochad.
A trí faoi dhódheug, sin a sé a's tríochad.


L. 22


A ceathair aon uair, sin a ceathair.
A ceathair faoi dhó, sin a h-ocht.
A ceathair fó thrí, sin a dódheug.
A ceathair fó cheathair, sin a sédeug.
A ceathair fó chúig, sin a fiche.
A ceathair fó sé, sin a ceathair a's fiche.
A ceathair fó seacht, sin a h-ocht a's fiche.
A ceathair fó h-ocht, sin a dó a's tríochad.
A ceathair fó naoi, sin a sé a's tríochad.
A ceathair fó dheich, sin a dachad.
A ceathair fó aondeug, sin a ceathair a's dachad.
A ceathair fó dhódheug, sin a h-ocht a's dachad.A cúig aon uair, sin a cúig.
A cúig faoi dhó, sin a deich.
A cúig fó thrí, sin a cúigdeug.
A cúig fó cheathair, sin a fiche.
A cúig fó chúig, sin a cúig a's fiche.
A cúig fó sé, sin a tríochad.
A cúig fó seacht, sin a cúig a's tríochad.
A cúig fó h-ocht, sin a dachad.
A cúig fó naoi, sin a cúig a's dachad.
A cúig fó dheich, sin a caogad.
A cúig fó aondeug, sin a cúig a's caogad.
A cúig faoi dhódheug, sin a trí fichid.


L. 23


A sé aon uair, sin a sé.
A sé faoi dhó, sin a dódheug.
A sé fó thrí, sin a h-ochtdeug.
A sé fó cheathair, sin a ceathair a's fiche.
A sé fó chúig, sin a tríochad.
A sé fó sé, sin a sé a's tríochad.
A sé fó sheacht, sin a dó a's dachad.
A sé fó h-ocht, sin a h-ocht a's dachad.
A sé fó naoi, sin a ceathair a's caogad.
A sé fó dheich, sin a trí fichid.
A sé fó aondeug, sin a sé a's trí fichid.
A sé faoi dhódheug, sin a dódheug a's trí fichid.A seacht aon uair, sin a seacht.
A seacht faoi dhó, sin a ceathairdeug.
A seacht fó thrí, sin a h-aon a's fiche.
A seacht fó cheathair, sin a h-ocht a's fiche.
A seacht fó chúig, sin a cúig a's tríochad.
A seacht fó sé, sin a dó a's dachad.
A seacht fó seacht, sin a naoi a's dachad.
A seacht fó h-ocht, sin a sé a's caogad.
A seacht fó naoi, sin a trí a's trí fichid.
A seacht fó dheich, sin a deich a's trí fichid.
A seacht fó aondeug, sin a seachtdeug a's trí fichid.
A seacht faoi dhódheug, sin a ceathair a's ceithre fichid.


L. 24


A h-ocht aon uair, sin a h-ocht.
A h-ocht faoi dhó, sin a sédeug.
A h-ocht fó thrí, sin a ceathair a's fiche.
A h-ocht fó cheathair, sin a dó a's tríochad.
A h-ocht fó chúig, sin a dachad.
A h-ocht fó sé, sin a h-ocht a's dachad.
A h-ocht fó seacht, sin a sé a's caogad.
A h-ocht fó h-ocht, sin a ceathair a's trí fichid.
A h-ocht fó naoi, sin a dódheug a's trí fichid.
A h-ocht fó dheich, sin a ceithre fichid.
A h-ocht fó aondeug, sin a h-ocht a's ceithre fichid.
A h-ocht faoi dhódheug, sin a sédeug a's ceithre fichid.A naoi aon uair, sin a naoi.
A naoi faoi dhó, sin a h-ochtdeug.
A naoi fó thrí, sin a seacht a's fiche.
A naoi fó cheathair, sin a sé a's tríochad.
A naoi fó chúig, sin a cúig a's dachad.
A naoi fó sé, sin a ceathair a's caogad.
A naoi fó seacht, sin a trí a's trí fichid.
A naoi fó h-ocht, sin a dódheug a's trí fichid.
A naoi fó naoi, sin a h-aon a's ceithre fichid.
A naoi fó dheich, sin a deich a's ceithre fichid.
A naoi fó aondeug, sin a naoideug agus ceithre fichid.
A naoi fó dhódheug, sin a h-ocht a's ceud.


L. 25


A deich aon uair, sin a deich.
A deich faoi dhó, sin a fiche.
A deich fó thrí, sin a tríochad.
A deich fó cheathair, sin a dachad.
A deich fó chúig, sin a caogad.
A deich fó sé, sin a trí fichid.
A deich fó seacht, sin a deich a's trí fichid.
A deich fó h-ocht, sin a ceithre fichid.
A deich fó naoi, sin a deich a's ceithre fichid.
A deich fó deich, sin a ceud.
A deich fó aondeug, sin a deich a's ceud.
A deich faoi dhódheug, sin a fiche a's ceud.A h-aondeug aon uair, sin a h-aondeug.
A h-aondeug faoi dhó, sin a dó a's fiche.
A h-aondeug fó thrí, sin a trí a's tríochad.
A h-aondeug fó cheathair, sin a ceathair a's dachad.
A h-aondeug fó chúig, sin a cúig a's caogad.
A h-aondeug fó sé, sin a sé a's trí fichid.
A h-aondeug fó seacht, sin a seachtdeug a's trí fichid.
A h-aondeug fó h-ocht, sin a h-ocht a's ceithre fichid.
A h-aondeug fó naoi, sin a naoideug a's ceithre fichid.
A h-aondeug fó dheich, sin a deich a's ceud.
A h-aondeug fó aondeug, sin a h-ain a's fiche a's ceud.
A h-aondeug faoi dhódheug, sin a dó a's tríochad a's ceud.


L. 26


A dódheug aon uair, sin a dódheug.
A dódheug faoi dhó, sin a ceathair a's fiche.
A dódheug fó thrí, sin a sé a's tríochad.
A dódheug fó cheathair, sin a h-ocht a's dachad.
A dódheug fó chúig, sin a trí fichid.
A dódheug fó sé, sin a dódheug a's trí fichid.
A dódheug fó seacht, sin ceathair a's ceithre fichid.
A dódheug fó h-ocht, sin a sédeug a's ceithre fichid.
A dódheug fó naoi, sin a h-ocht a's ceud.
A dódheug fó dheich, sin a fiche a's ceud.
A dódheug fó aondeug, sin a dó a's tríochad a's ceud.
A dódheug faoi dhódheug, sin a ceathair agus dachad agus ceud.Ceisteana ar Mheudughadh.Meudaigh a dó fó thrí? -
A sé.Meudaigh fó cheathair é? -
A h-ocht.Fó chúig? - A deich.An mó a dhéinean trí
cheathair? - A dódheug.A cúig, cúig uaire, an mór
é? - A cúig a's fiche.Cá mheud a dhéinean ocht
gcúig? - Dachad.


L. 27


Deighilt.Clár an Deighilte.Tá a dó i ndó, uair.
Tá a dó i gceathair, dhá uair.
Tá a dó i sé, trí uair.
Tá a dó i n-ocht, ceithre h-uaire.
Tá a dó i ndeich, cúig uaire.
Tá a dó i ndódheug, sé h-uaire.
Tá a dó i gceathairdeug, seacht n-uaire.
Tá a dó i sédeug, ocht n-uaire.
Tá a dó i n-ochtdeug, naoi n-uaire.
Tá a dó i bhfichid, deich n-uaire.
Tá a dó i ndó-fichid, aon uair deug.
Tá a dó i gceathair a's fiche, dhá uair deug.Tá a trí i dtrí, uair.
Tá a trí i sé, dhá uair.
Tá a trí i naoi, trí uair.
Tá a trí i ndódheug, ceithre h-uaire.
Tá a trí i gcúigdeug, cúig uaire.
Tá a trí i n-ochtdeug, sé h-uaire.
Tá a trí i n-aon a's fiche, seacht n-uaire.
Tá a trí i gceathair a's fiche, ocht n-uaire.
Tá a trí i seacht a's fiche, naoi n-uaire.
Tá a trí dtríochad, deich n-uaire.
Tá a trí i dtríochad a's trí, aon uair deug.
Tá a trí i sé a's tríochad, dhá uair deug.


L. 28


Tá a ceathair i gceathair, uair.
Tá a ceathair i n-ocht, dhá uair.
Tá a ceathair i ndódheug, trí uair.
Tá a ceathair i sédeug, ceithre h-uaire.
Tá a ceathair i bhfichid, cúig uaire.
Tá a ceathair i gceathair a's fiche, sé h-uaire.
Tá a ceathair i n-ocht a's fiche, seacht n-uaire.
Tá a ceathair i ndó a's tríochad, ocht n-uaire.
Tá a ceathair i sé a's tríochad, naoi n-uaire.
Tá a ceathair i ndachad, deich n-uaire.
Tá a ceathair i gceathair a's dachad, aon uair deug.
Ta a ceathair i n-ocht a's dachad, dhá uair deug.Tá a cúig i gcúig, uair.
Tá a cúig i ndeich, dhá uair.
Tá a cúig i gcúigdeug, trí uair.
Tá a cúig i bhfichid, ceithre h-uaire.
Tá a cúig i gcúig a's fiche, cúig uaire.
Tá a cúig i dtríochad, sé h-uaire.
Tá a cúig i gcúig a's tríochad, seacht n-uaire.
Tá a cúig i ndachad, ocht n-uaire.
Tá a cúig i gcúig a's dachad, naoi n-uaire.
Tá a cúig i gcaogad, deich n-uaire.
Tá a cúig i gcúig a's caogad, aon uair deug.
Tá a cúig i dtrí fichid, dhá uair deug.


L. 29


Tá a sé i sé, uair.
Tá a sé i ndódheug, dhá uair.
Tá a sé i n-ocht deug, trí uair.
Tá a sé i gceathair a's fiche, ceithre h-uaire.
Tá a sé i dtríochad, cúig uaire.
Tá a sé i sé a's tríochad sé h-uaire.
Tá a sé i ndó a's dachad, seacht n-uaire.
Tá a sé i n-ocht a's dachad, ocht n-uaire.
Tá a sé i gceathair a's caogad, naoi n-uaire.
Tá a sé i dtrí fichid, deich n-uaire.
Tá a sé i sé a's trí fichid, aon uair deug.
Tá a sé i ndódheug a's trí fichid, dhá uair deug.Tá a seacht i seacht, uair.
Tá a seacht i gceathairdeug, dhá uair.
Tá a seacht i n-aon a's fiche, trí uair.
Tá a seacht i n-ocht a's fiche, ceithre h-uaire.
Tá a seacht i gcúig a's tríochad, cúig uaire.
Tá a seacht i ndó a's dachad, sé h-uaire.
Tá a seacht i naoi a's dachad, seacht n-uaire.
Tá a seacht i sé a's caogad, ocht n-uaire.
Tá a seacht i dtrí a's trí fichid, naoi n-uaire.
Tá a seacht i ndeich a's trí fichid, deich n-uaire.
Tá a seacht i seachtdeug a's trí fichid, aon uair deug.
Tá a seacht i gceathair a's ceithre fichid, dhá uair deug.


L. 30


Tá ocht i n-ocht, uair.
Tá ocht i sédeug, dhá uair.
Tá ocht i gceathair a's fiche, trí uair.
Tá ocht i ndó a's tríochad, ceithre h-uaire.
Tá ocht i ndachad, cúig uaire.
Tá ocht i n-ocht a's dachad, sé h-uaire.
Tá ocht i sé a's caogad, seacht n-uaire.
Tá ocht i gceathair a's trí fichid, ocht n-uaire.
Tá ocht i ndódheug a's trí fichid, naoi n-uaire.
Tá ocht i gceithre fichid, deich n-uaire.
Tá ocht i n-ocht a's ceithre fichid, aon uair deug.
Tá ocht i sédeug a's ceithre fichid, dhá uair deug.Tá a naoi i naoi, uair.
Tá a naoi i n-ochtdeug, dhá uair.
Tá a naoi i seacht a's fiche, trí uair.
Tá a naoi i sé a's tríochad, ceithre h-uaire.
Tá a naoi i gcúig a's dachad, cúig uaire.
Tá a naoi i gceathair a's caogad, sé h-uaire.
Tá a naoi i dtrí a's trí fichid, seacht n-uaire.
Tá a naoi i dtrí a's trí fichid, seacht n-uaire.
Tá a naoi i ndódheug a's trí fichid, ocht n-uaire.
Tá a naoi i n-aon a's ceithre fichid, naoi n-uaire.
Tá a naoi i ndeich a's ceithre fichid, deich n-uaire.
Tá a naoi i naoideug a's ceithre fichid, aon uair deug.
Tá a naoi i n-ocht a's ceud. Dhá uair deug.


L. 31


Tá deich i ndeich, uair.
Tá deich i bhfichid, dhá uair.
Tá deich i dtríochad, trí uair.
Tá deich i ndachad, ceithre h-uaire.
Tá deich i gcaogad, cúig uaire.
Tá deich i dtrí fichid, sé h-uaire.
Tá deich i ndeich a's trí fichid, seacht n-uaire.
Tá deich i gceithre fichid, ocht n-uaire.
Tá deich i ndeich a's ceithre fichid, naoi n-uaire.
Tá deich i gceud, deich n-uaire.
Tá deich i ndeich a's ceud, aon uair deug.
Tá deich i bhfiche a's ceud, dhá uair deug.Tá a h-Aondeug i n-aondeug, uair.
Tá a h-Aondeug i ndó a's fiche, dhá uair.
Tá a h-Aondeug i dtrí a's tríochad, trí uair.
Tá a h-Aondeug i gceathair a's dachad, ceithre h-uaire.
Tá a h-Aondeug i gcúig a's caogad, cúig uaire.
Tá a h-Aondeug i sé a's trí fichid, sé h-uaire.
Tá a h-Aondeug i seachtdeug a's trí fichid, seacht n-uaire.
Tá a h-Aondeug i n-ocht a's ceithre fichid, ocht n-uaire.
Tá a h-Aondeug i naoideug a's ceithre fichid, naoi n-uaire.
Tá a h-Aondeug i ndeich a's ceud, deich n-uaire.
Tá a h-Aondeug i n-aon a's fiche a's ceud, aon uair deug.
Tá a h-Aondeug i ndó a's tríochad a's ceud, dhá uair deug.


L. 32


Tá a dódheug i ndódheug, uair.
Tá a dódheug i gceathair a's fiche, dhá uair.
Tá a dódheug i sé a's tríochad, trí uair.
Tá a dódheug i n-ocht a's dachad, ceithre h-uaire.
Tá a dódheug i dtrí fichid, cúig uaire.
Tá a dódheug i ndódheug a's trí fichid, sé h-uaire.
Tá a dódheug i gceathair a's ceithre fichid, seacht n-uaire.
Tá a dódheug i sédeug a's ceithre fichid, ocht n-uaire.
Tá a dódheug i n-ocht a's ceud, naoi n-uaire.
Tá a dódheug i bhfiche a's ceud, deich n-uaire.
Tá a dódheug i ndó a's tríochad a's ceud, aon uair deug.
Tá a dódheug i gceathair agus dachad agus ceud, dhá uair deug.Ceisteana ar Dheighilt.An mó uair atá a cúig i
bhfichid? - Ceithre h-
uaire.Cá mheud uair atá a trí
ann? - Sé h-uaire, agus
a dó fairis.An mó ceathair i sédeug?
- Ceithre cheathair.Cá mheud naoi i dtríochad?
- Trí naoi, agus a trí
d'fhuighlach.Cé mheud deich i gcaogad?
- A cúig.Cé mheud deich i gcúig a's
dachad? - Ceithre deich,
agus a cúig fuighlaigh.Cá mheud dó i n-aondeug?
- Cúig cínn agus aon i
n-a fhuighlach.CÓMHARTHAÍ ÁIRIMH.BreisEasnamhMéadughadh fóDí-sgaoileCómhComórtasPreumh ceatharachPreumh ciúibGrádNeómat (nó móiméad)SecundD'á bhrígh sin

NA CODA.An t-iomlánLeathTrianCeathramhadhCúigmhadh cuid, agus ml.Fichmhadh cuidCéadmhadh cuidA h-aon agus ceathramhadhA dó agus leathA trí agus trí ceathramhnaA ceathair agus trianA cúig agus dhá dtrian

L. 34


AIRGEAD "STERLING."Cheithre feóirlingí … Pingin (d)Dhá pingin deug … Sgilling (s)Dhá sgilling … FlóirínDhá sgilling a's réal … Leath-choróinnCúig sgillinge … CoróinnDeich sgillinge … Leath-shovereignFiche sgillinge … Sovereign, nó púnt (£)Sgilling a's fiche … Giní


L. 35


MEAGHCHAINT AVOIRUPOIS.Do gach tomhas ach óir nó airgid nó clocha loghmhara.Sé dhram dheug … Únsa … ún.Sé únsa dheug … Púnt … pt.Cheithre púint deug … Cloch … cl.Ocht púint fhichid … Ceathramhadh … cthr.Cheithre ceathramhna … Ceud-meaghchaint … cmt.Fiche ceud-meaghchaint … Tona … tn.Note. - Logh = value; also means an indulgence.MEAGHCHAINT TROÍ.D'ór agus d'airgead agus do chlochaibh loghmhara.Cheithre gráinne fichid … Meaghchaint pingne mtp.Fiche meaghchaint pingne … Únsa … ún.Dhá únsa dheug … Púnt … pt.


L. 36


MEAGHCHAINT NA bPOTIGÉIRÍ.Ag measgadh leighiseana.Fiche gráinne … Scrupal … scr.Trí scrupail … Dram … dr.Ocht ndram … Únsa … ún.Dhá únsa dheug … Púnt … pt.TÓMHAS TIRIM "IMPERIAL."avoird uisgeDhá ghloine … Cnagaire … 0 5Cheithre chnagaire … Piúnt … 1 4Dhá phiúnt … Cárt … 2 8Cheithre cáirt … Galún … 10 0Dhá ghalún … Pic … 20 0Cheithre phic … Buiseal … 80 0Ocht mbuiseal … Ceathramhadh … 640 0


L. 37


TÓMHAS CRUACHTA "IMPERIAL."avoird uisgeOcht ngalúna … buiseal … 80 pt.Trí buiseil … Mála … 240 pt.Dhá mhála dheug … Caldrún … 2880 pt.MEAGHCHAINT FÉIR AGUS TUIGHE.Sé púint deug ar fhichid tuighe … Trus tuigheSé púint deug a's dachad sean-fhéir … Trus sean-fhéirTrí fichid púnt d'fheur nua … Trus d'fheur nuaSé trusa deug ar fhichid … Ualach


L. 38


MEAGHCHAINT ARBHAIR.Sé clocha … Baraille brainDhá chloch deug … Baraille braicheCheithre clocha deug … Baraille coirceSé clocha deug … Baraille órnanSé clocha deug … Mála plúirFiche cloch … Sac plúirFiche cloch … Baraille píse, nó seagail,
nó pónaire, nó cruith-
neachtanDhá baraille … Ceathramhadh cruithneachtan
nó braiche


L. 39


TÓMHAS AR FAID.Dhá líne dheug … ÓrlachDhá órlach deug … TroighTrí troighthe … Slat(Sé troighthe … Feadh)Cúig slata go leith … PéirseCheithre péirse … Slabhra, nó ceud lúbDachad péirse … FurlongOcht furlonga (nó míle
seacht gceud a's trí fhichid
slat) … MíleTrí mhíle … Léig


L. 40


TÓMHAS AR FAID, GAODHLACH.Ceithre h-órlach … DornCeithre h-órlach go leith … CromaOcht gcroma … SlatOcht n-órlach deug … FearchubatDá throigh go leith … Ceiscéim saighdiúraSeacht slata … Péirse GaodhlachTrí cheud a's fiche péirse
Gaodhlach, nó, dhá mhíle
dhá cheud a's dachad
slat … Míle GaodhlachTÓMHAS EUDAIG.Dhá órlach agus ceathramhadh - UngaCheithre unga … Ceathramhadh 'shlaitCheithre ceathramhna 'shlait … Slat


L. 41


TÓMHAS CEARNACH.Ceud 's ceithre órlach-
cearnach a's dachad … Troigh cearnachNaoi dtroighthe cearnacha … Slat cearnachDeich slata cearnacha
fichid agus ceathramhadh … Péirse cearnachDachad péirse cearnach … RúdCheithre rúda … AcraNaoi slata cearnacha
a's dachad … Péirse cearnach GaodhlachSeacht mhíle slat cear-
nach agus ocht gceud slat
cearnach a's dachad … Acra Gaodhlach


L. 42


TÓMHAS CÓMHDHLÚTH, NÓ TÓMHAS CIÚBACH.Míle seacht gceud agus
ocht n-órlach fichid
ciúbacha … Troigh ciúbachSeacht troighthe fichid
ciúbacha … Slat ciúbachCheithre troighthe fichid
ciúbacha agus trí ceath-
ramhna … Péirse saoirseachtaDhá throigh deug ciúbach
agus trí h-ochtmhadh cuid … Péirse bríc-oibre.TÓMHAS CÓMHDHLÚTH GAODHLACH.Aon troigh déag ar fhichid
go leith, cómhdhlútha … Péirse saoirseachta.'Sé sin le rádh, troigh agus fiche ar faid, troigh ar aoirde,
agus troigh go leith ramhar.Cúig troighthe deug agus
trí ceathramhna, cómh-
dhlútha … Péirse brích-oibre'Sé sin le rádh, troigh agus fiche ar faid, troigh ar aoirde,
agus naoi n-órlach ramhar.

L. 43


TÓMHAS PÁIPÉIRCheithre leathnach fhichid … CeathramhadhFiche ceathramhadh … RéimDhá réim … BuilcínTÓMHAS IMTHEACHTA.Trí fichid secund Neómat nó móiméadTrí fichid neómat … GrádDeich ngrád fhichid … SighinDhá sighin deug, nó trí
ceud a's trí fichid
grád … Crios na cruinneNote - Sighin is the word used in old MSS. to signify "sign."Crios na cruinne signifies also the Equator.


L. 44


TÓMHAS AIMSIRE.Trí fichid secund … NeómatTrí fichid neómat … Uair a'chluigCheithre h-uaire fichid … LáSeacht lá … SeachtmhainCeithre seachtmhaine … MíDhá mhí deug calaind,
Trí mhí dheug na raé,
Dhá sheachtmhain deug a's
dachad, nó
Trí cheud agus cúig lá's
trí fichid … BliaghainTrí cheud agus sé lá's
trí fichid … Bliaghain bhisigh


L. 45


CLÁR NA n-AM.Uim mheadhan-oidhche
A dódheug sa n-oidhcheA dódheug sa lóCúig neómataí tar éis a dódheugDeich neómataí tar éis a dódheugCeathramhadh tar éis a dódheugFiche neómat tar éis a dódheugChúig neómataí fichid tar éis a dódheugLeath uair tar éis a dódheugCúig neómataí fichid d'á h-aonFiche neómat d'á h-aonCeathramadh d'á h-aonDeich neómataí d'á h-aonCúig neómataí d'á h-aonA h-aon 'o chlog sa ló …
Buile chlog sa lóA dó 'chlog ar maidin …
A dó 'chlog roim lá …NA LAETHANTA INS
GACH MÍ.Eanair … 31
Feabhra, nó Faoille … 28
Márta … 31
Abrán … 30
Bealtaine … 31
Mithiomh an tSamhraidh … 30
Iúl … 31
Lughnasa … 31
Mithiomh an Fhoghmhair … 30
Deire Foghmhair … 31
Samhain … 30
Mí na Nodlag … 31


L. 46


NA LAETHANTA INS GACH MÍ.Tríochadh lá a bheirid leó
Samhuin, Abrán, na Mithimh teó.
Lá sa mbreis ag gach mí eile,
Acht an Feabhra thiar ar deire,
Gan aige acht ocht lá fichid -
Naoi lá fichid, i mbliaghain bhisig.Note - Na Mithimh teó, .i. Mithiomh an tSamhraidh agus Mithiomh an
Fhoghmhair. Na Mithimh fuara .i. Mithiomh an Gheimhridh agus Mithiomh
an Earaig .i. Mí na Nodlag agus an Márta.

19 Dawson Street, Dublin 2
D02 HH58 +353 1 676 2570 info@ria.ie
Royal Irish Academy
Cookie Use
Website developed by Niall O'Leary Services