Historical Irish Corpus
1600 - 1926

Caisleán Bhaile Chairbre

Title
Caisleán Bhaile Chairbre
Author(s)
Ní Chinnéide, Máire,
Composition Date
1908
Publisher
Dominican Fathers

Search Texts

Poetry/Prose
1600 1926


CAISLEÁN BHAILE CHAIRBRE.MÁIRE NÍ CHINNÉIDE.“Agus an é sin Caisleán Bhaile Chairbre? an sean-fhothrach gránda
so ná fuil cuma ná slacht air? Mhaise, go deimhin féin, is beag meas
a bheidh agam arís ar na rudaíbh is mó a thaithneann leat-sa, m'á's é seo
an caisleán breagh a bhí agat le taisbeáint dom! Ár ndóigh, ní
hamhlaidh atá tú chum pictiúir — pictiúir, go bhfóiridh Dia orrainn — a
dhéanamh de'n tsean-chabhlach so! Cuir uait i n-ainm Dé, & téanam
ort a bhaile — nó ragham ag triall ar an Observatory nó ar rud éigin
eile gur fiú féachaint air … Ní thiocfair, an eadh? Beannacht
leat, má 'seadh, & go gcúitighthear do shaothar duit!”D'imthigh mo dhearbhráthair leis annsoin, & ní deirim ná gurab amhlaidh
abhfearr liom é. Cé go rabhamar an-cheanamhail ar a chéile — ní raibh
acht an bheirt againn ann — is beag meas a bhí ag ceachtar againn ar
na rudaíbh a thaithn leis an duine eile. B'fhearr liomsa ná éinnidh eile
an lá a chaitheamh amuigh 'sna páirceannaibh ag féachaint ar na scamaill
sa spéir & ar an atharrughadh cuma a tháinig ortha gach ré nóimid, no
dul ar fán timcheall na duthaighe ag déanamh pictiúirí beaga de gach
dún no fothrach caisleáin nó a leithéid a bhí i ngiorracht deich míle dár
n-áit chomhnuighthe. Díomaointeas ab'eadh iad so go léir, dar lem'
dhearbráthair, ámh — saghas caitheamh aimsire nár fhoghn acht do chailíníbh, &
ní féidir iad do chur i ghcomórtas le hiománuidheacht ná le rámhaidheacht
ná a samhailt siúd. Mar sin is annamh a bhí sé im' theannta ar na
turusaibh seo, & nuair tháinig féin, ní bhíodh sé ró-shásta le n-a bhfaca sé.Tháinig ana-fhuadar orm chum oibre nuair bhí mo dhearbhráthair
imthighthe, agus do thógas mo phinn luaidhe & mo scuaibíní dathuighthe
amach as an mbosca acht sar ar thosnuigheas, d'fhanas tamaillín ag
féachaint ciacha taobh de'n chaisleán dob'fhearr chum pictiúir a dhéanamh
dhe. Tá an caisleán féin suidhte ar innse bhig & a chosa beagnach
san uisce. Tá Bágh an Daingean le feicsint lasmhuigh & Abh na
Fearta ag rith isteach ann. “Ar an dtaobh thall de'n Ghabhailín”
tá Cathair Uibh Ráthaigh & a drom le Binn a' Tighe, & tá Cnoc na dTobar
ar an dtaobh thiar de'n chaisleán. Tá crois le feicsint ar a bhárr
so, & deirtear linn gur dhein sagart paróiste a bhí annso Turus na
Croise do chur ar thaobhaibh an tSléibhe & go mbidhtear ag déanamh
urnaighthe ann fós. Tá an ghrian ag taitneamh ar an uisce, & tá na


L. 38


tonntacha beaga ag lonnradh mar airgead fé n-a soillse & iad ag
rinnce go ceólmhar ar a dtriall ar an muir mhóir. Tá an deatach ag
eirghe ós na similéiríbh thall sa Chathair & tá obair an tsaoghail ar
siubhal ann, acht tá an áit seo chomh ciuin & dá mba i gcathair éigin na
marbh a bhí sé. Níl fuaim le cloisint acht amháin “canntann na
n-éan” & amhrán na habhna & bfhéidir fothraimín beag anois is arís
nuair léimeann iasc san uisce. Lá chum machtnuighthe is eadh é & ní
fada go dtuiteann na scuaibíní as mo láimh & go dtagann mar bheadh
néall codalta thar mo shúilibh. Do cuireas díom é, ámhthach, & do
thosnuigheas ar obair.Ní raibh puinn déanta agam nuair do thuit an t-iongantas amach.
Ní raibh an ghrian ag taitneamh a thuille ná na héin ag déanamh ceoil,
acht bhí tuitim na hoidhche ann, & i n-ionad an tsean-fhothraigh luim,'sé bhí
ann ná caisleán breagh daingean láidir, & bhí mar bheadh taobh bainte
de'n chaisleán i dtreo is gurbh' fhéidir liom gach a raibh ar siubhal istigh
sa chaisleán d'fheicsint. Bhí a lán daoine sa chaisleán idir fhearaibh &
mnáibh, acht ní rabhadar i dteannta a chéile ann. Bhí éadach áluinn
dathamhail saidhdhir ortha go léir, gur mhór an deifridheacht idir é & an
t-éadach a bhíonn ar na daoiníbh fé láthair. Bhí léinteacha síoda ar chuid
des na fhearaibh & bratacha go raibh fabhraí óir ortha, & bhí triúis & ionar
sróil ar chuid eile aca. Bhí mionna de'n ór bhuidhe ar fholt na mban, &
bhí slabhraí óir & bioráin óir go raibh clocha loghmhora ionnta & fáinní óir
ortha go léir ná faca a leithéid riamh roimis seo. Bhí dhá bhórd ar faid
an tseomra ba mhó sa chaisleán & bhí gach éan-tsaghas bidh & dighe ba
bhlasta ná a chéile leathta amách ortha. Bhí lampaí práis & umha ar
crochadh as na frathachaibh & bhí teinteacha móra i lár an tseomra mar
rabhthas ag ullmughadh an bhidh, & bha gheal deas comportach an seomra
é, cé go raibh an sneachta ag teacht anuas go tuigh lasmuigh. Bhí a lán
daoine 'na suidhe ar gach taobh des na bórdaibh & corn adhmaid no
meadar os comhair gach duine aca, & é lán d'fhíon iasachta no de shein-
mhiodh, & ní raibh éan-easbaidh ar an mbiadh acht chomh beag. Bhí cruitire
ar thaobh an Taoisigh & bhí ceol binn na clairsighe le cloisint ó am go
ham, & dob' aereach sultmhar scléipeach an chuideachta iad.Dubhart cheana ná raibh na fir & na mná i dteannta 'chéile ag an
bhfleidh. Is amhlaidh a bhí a nGrianán féin aca son, & dá dheise & dá ghile
an seomra a bhí ag na fearaibh, ba sheacht n-uaire níos deise & níos
gile an seomra a bhí ag na mnáibh. Bhí lasracha na dteinteacha níos
lonnraighe ann & solus na lampaí níos gile, & geallaim duit go raibh
an biadh & an deoch an uile bhlúire chomh maith & bhíodar sa tseomra eile,
cé ná raibh an oiread des na fíontaibh iasachta úd nó des na “deocha
garbha gabhálta” eile ann.An fhaid is a bhíos ag féachaint ar na radharcannaibh breaghtha so
tháinig dubh-scamall idir mé & an caisleán. Ba dhóigh liom go raibh na


L. 39


soillse go léir múchta & gur imthigh an caisleán féin as mo radharc ar
fad. Nuair chonnac arís é, bhí solus an lae ghil ag taitneamh air, & bhí
sluagh daoine na thimcheall & bhí báid sheoil sa' chuan thíos. Bhí teanga
bhinn na Spáinne le cloisint ó chuid des na daoinibh seo, & bhí an dath
céadna & an folt céadna ortha atá ar roinnt mhaith dár ndaoine féin i
n-iarthar na hÉireann — ins na háiteachaibh is mó gur tháinig na Spáinnigh
ar tír ann. Mná ab'eadh urmhór na nGaedheal a bhí ann & bhí na clócaí
breaghtha fairsinge ortha mar bhíonn ar na mnáibh fós i n-áiteachaibh. Bhí
a gcuid earraidhe leathta amach aca go léir ar fhánaidh an chaisleáin —
fíonta & síoda & éadaighe eile ag na Spainnigh, & olann & uibheacha &
duileasc & a leithéid ag na Gaedhil, & bhí ceannuidheacht ar siubhal aca go
dian. Do labhair gach duine aca a theanga féin, & do thuigeadar a
chéile go dian-mhaith. Annso is annsúd bhí beirt nó triúr aca ag cainnt
le chéile & iad ag cur cursaí an tsaoghal tré chéile as Gaedhilg & as
Spáinís & iad chomh ceanamhail son ar a chéile & dá mba comharsoin sa
bhaile iad i n-ionad na gcéadta míle a bheith eatortha.Annson, do thuit rud iongantach amach. D'airigheas fuaim mór
éigin. D'imthigh na Spainnigh & na Gaedhil i dteannta 'chéile as mo
radharc & 'na n-ionad bhí saighdiúirí Gallda ann — fir láidre cumasacha
go raibh an ceann bearrtha nach mór ag gach duine aca, & ionair leathair
ortha & lúireacha iarainn. Bhí gunnaí móra aca & bhíodar tar éis puill
mhóir a dhéanamh ar thaobh an chaisleáin. Bhí saighdiúirí na nGaedheal ann
leis ag iarraidh an chaisleáin a chosnamh acht is beag maitheas a bhí sna
pícíbh & sna gunnaíbh beaga a bí aca so seochas na n-úirlisí uathbhásacha
a bhí ag na Gaill. Bhí misneach 'na gcroidhe, ámhthach, & throideadar go
dian duthrachtach, acht bhí an poll úd sa chaisleán ag dul i méid gach
nóimid & puill nuadha dá ndéanamh ann, & anois is arís do thuit blúire
de'n tsean-fhalla thíos & do leagadh roinnt de'n lucht chosanta fé.
Bhí an lá ag dul i gcoinnibh na nGaedheal i n-aimhdheoin a gcrodhachta &
a gcalmachta & ní raibh puinn chathuighthe orm nuair thuit an bhrat
dorchadais idir mé & an caisleán arís, cé nár fhéad sé screadach na
ndaoine ngortuighthe do bhaint dem' chluasaibh go ceann tamaill. Níor
imthigh an dorchadas i n-eanchor an taca so & fé dheire do thuigeas
gurab amhlaidh a bhí tuitim na hoidhche ann arís. Bhí a lán daoine
timcheall an chaisleáin & bhí bratacha & cótaí móra ar a n-urmhór mar
bhéidís chum turuis fhada a dhéanamh. Bhí na mná ag gol go bog sámh,
& bhí roinnt leanbhaí ann leis, & a súile ar leathadh aca ag iarraidh a
dhéanamh amach cad a bhí ar siubhal. Bhí bád ag teacht isteach sa chuan
& chomh luath & a tháinig, d'fhág na fir óga slán ag na mnáibh & ag
na leanbhaíbh & ag na seandaoiníbh & d'imthigheadar fé n-a dhéin. Níor
thuigeas féin cad bhí ar siubhal acht chuir garsún an cheist ar shean-
fhear a bhí ag iarraidh na luinge a bhí ag tabhairt a thriúir mhac thar
sáile uaidh d'fheicsint tré dhorchadas na hoidhche. Cuir an sean-fhear a


L. 40


lámh ar fholt chasta an gharsúin & dubhairt, “Siad so na Géanna Fiadhna,
a Dhiarmuidín, a chara, & béidh tráct ortha i nÉirinn & clú & meas go
bráth. Táid ag eitilt thar lear ag iarraidh congnamh do sholáthairt
dár sean-mháthair Éire & tiocfaid siad thar n-ais arís, lé congnamh Dé,
chum saoirse a bhaint amach dá dtír dúthchais.” “Agus an dtiocfaidh
Séamus & Seán & Muiris thar n-ais, a shean-athair?” ars an garsún
arís. Ní bhfuair sé éin-fhreagra, acht do neartuigh ar chaoineadh na
mban. Bhíodhar go léir ag féachaint amach thar sáile, & chonnach go raibh
seól an bháid dhéidheannaigh á chailleamhaint fé dhorchadas na hoidhche.
Nuair bhí sé imthighthe as radharc ar fad, d'iompuigheas chum an chaisleáin
arís. Ní raibh duine le feicsint 'na thimcheall & bhí breacadh an lae ag
teacht sa spéir anoir & i n-ionad géar-ghuil na mban ní raibh le cloisint
acht screadaigheal na n-éan mara, & na mílte aca, idir faoilinn & cuir-
liúin & eile, ag teacht isteach ó'n bhfairrge. Annson, d'airigheas go
raibh fuaim éigin eile ann i dteannta scread na n-éan, saghas crónáin
a bhí ag teacht ó fhothrach an chaisleáin. D'fhéachas isteach ann & chonnac
sluagh mór daoine brúighte ar a chéile ann, & iad go léir ar a nglúinibh.
Bhí saghas altorach i n-aice an fhalla leath-stigh & sagart ag léigheamh
Aifrinn ann. Seanduine liath caithte ab'eadh é go raibh rian an
tsaoghail ar a éadan & ar a ghnúis tanaidhe, acht bhí rath Dé le feicsint
ann leis má tá sé le feicsint i ngnúis éinne. Bhí an fhéachaint chéadna
beagnach, ar na daoinibh go léir — ba dhóigh leat ortha go raibh Flaithis
Dé le feicsint go soiléir aca ar an altóir bhoicht suaraigh úd. Is
annamh a chidhtear a leithéid sna heaglaisibh móra maiseacha atá againn
fé láthair, faraoir!Sar a rabhas i bhfad ag féachaint ortha, do rith garsún beag isteach &
saothar air, & do ghlaoidh sé amach go raibh na saighdiúirí ag teacht.
Chuaidh triúr nó ceathrar des na daoinibh ba láidre timcheall an
tsagairt, phreab an chuid eile 'na seasamh, & d'imthigheadar go léir chomh
tapaidh sin gur dhóigh leat gurab amhlaidh do shloigh an talamh siar iad.I gcionn cúig nóimidí ní raibh duine ná daonnaidhe san áit acht mé
féin. Bhí an ghrian ag dul fé ar an uisce, & bhí an sean-fhothrach chomh
lom uaigneach & bhí nuair chonnac ar dtúis é. D'airigheas scread ó'n
dtraen agus é ag dul siar go Rinn Áird, & mhothuigheas go raibh ocras
an domhain orm féin. D'fhéachas ar m'uaireadóir & ba mhór an iongnadh
bhí orm nuair chonnac go raibh ceithre huaire an chluig caithte ó thánag
go dtí an caisleán ar dtúis. Ní raibh solus mo dhóithin ann chum éan-
dathughadh a dhéanamh, & do cheapas nárbh' fhearr éinnidh a dheunfainn ná
triall abhaile.Do gháir mo dhearbhráthair fúm — nidh nach iongnadh! — nuair chonnaic
se a raibh déanta agam de bhárr an lae, & ní chreidfeadh sé focal uaim
i dtaobh a bhfaca. Deir sé gurab amhlaidh a tháinig taidbhreamh orm.
Ní fheadar!19 Dawson Street, Dublin 2
D02 HH58 +353 1 676 2570 info@ria.ie
Royal Irish Academy
Cookie Use
Website developed by Niall O'Leary Services