Historical Irish Corpus
1600 - 1926

Irish Numerals and How to Use Them

Title
Irish Numerals and How to Use Them
Author(s)
O'Leary, Peter, Canon,
Composition Date
1922
Publisher
Browne and Nolan

Search Texts

Poetry/Prose
1600 1926"Cómhrimh síos ón Márta mbán
Go dtí an mí n-a mbeidh tú ann.
Cuir aon fionn n-a gceann,
Lá an mhí, agus an t-epacht.
Aon nídh fé bhun nú os cionn trí dheich,
Sin agat aois na rae."


L. 2


1. a h-aon.
2. a dó.
3. a trí.
4. a ceathair.
5. a cúig.
6. a sé.
7. a seacht.
8. a h-ocht.
9. a naoi.
10. a deich.
11. aon deich a h-aon - a h-aondéag.
12. aon deich a dó - a dódhéag.
13. aon deich a trí - a trídéag.
14. aon deich a ceathair - a ceathairdéag.
15. aon deich a cúig - a cúigdéag.
16. aon deich a sé - a sédéag.
17. aon deich a seacht - a seachtdéag.
18. aon deich a h-ocht - a h-ochtdéag.
19. aon deich a naoi - a naoidéag.
20. dá dheich - (a) fiche.
21. a h-aon a's fiche, or, dhá dheich a h-aon.
22. a dó a's fiche, or, dha dheich a dó.
23. a trí 'gus fiche, or, dhá dheich a trí.
24. a ceathair 'gus fiche, or, dhá dheich a ceathair.
25. a cúig 'gus fiche, or, dhá dheich a cúig.
26. a sé 'gus fiche, or, dhá dheich a sé.
27. a seacht 'gus fiche, or, dhá dheich a seacht.
28. a h-ocht 'gus fiche, or, dhá dheich a h-ocht.
29. a naoi 'gus fiche, or, dhá dheich a naoi.
30. tríochad, or, trí dheich.
31. tríochad a h-aon, or, trí dheich a h-aon.
39. tríochad a naoi, or, trí dheich a naoi.
40. dachad, or, cheithre dheich.


L. 3


41. cheithre dheich a h-aon.
42. cheithre dheich a dó.
43. cheithre dheich a trí.
49. cheithre dheich a naoi.
50. caogad, or, chúig dheich.
51. chúig dheich a h-aon.
59. chúig dheich a naoi.
60. (trí fichid) sé dheich.
61. sé dheich a h-aon.
69. sé dheich a naoi.
70. (a deich a's trí fichid) seacht ndeich.
71. seacht ndeich a h-aon.
72. seacht ndeich a dó.
77. seacht ndeich a seacht.
78. seacht ndeich a h-ocht.
79. seacht ndeich a naoi.
80. (ceithre fichid) ocht ndeich.
81. ocht ndeich a h-aon.
89. ocht ndeich a naoi.
90. (a deich a's ceithre fichid) naoi ndeich.
91. naoi ndeich a h-aon.
99. naoi ndeich a naoi.
100. céad.
101. céad a's a h-aon.
102. céad a's a dó.
110. céad a's a deich.
111. céad a's a h-aondéag.
112. céad a's a dódhéag.
113. céad a's a trídéag.
114. céad a's a ceathairdéag.
115. céad a's a cúigdéag.
116. céad a's a sédéag.
117. céad a's a séachtdéag.
118. céad a's a h-ochtbdéag.
119. céad a's a naoi déag.
120. (céad a's fiche) céad a's dá dheich.
121. céad dá dheich a h-aon.
122. céad dá dheich a dó.
123. céad dá dheich a trí.
129. céad dá dheich a naoi.
130. céad a's trí dheich.


L. 4


131. céad trí dheich a h-aon.
132. céad trí dheich a dó.
139. céad trí dheich a naoi.
140. céad a's cheithre dheich.
141. céad cheithre dheich a h-aon.
149. céad cheithre dheich a naoi.
150. (céad a's caogad) céad a's chúig dheich.
151. céad chúig dheich a h-aon.
159. céad chúig dheich a h-aon.
160. céad agus sé dheich.
161. céad sé dheich a h-aon.
169. céad sé dheich a naoi.
170. céad agus seacht ndeich.
171. céad seacht ndeich a h-aon.
179. céad seacht ndeich a naoi.
180. (céad agus ceithre fichid) céad agus ocht ndeich.
181. céad ocht ndeich a h-aon.
189. céad ocht ndeich a naoi.
190. céad agus naoi ndeich.
191. céad naoi ndeich a h-aon.
199. céad naoi ndeich a naoi.
200. dhá chéad.
201. dhá chéad agus a h-aon.
202. dhá chéad agus a dó.
209. dhá chéad agus a naoi.
210. dhá chéad agus a deich.
211. dhá chéad agus a h-aondéag.
212. dhá chéad agus a dódhéag.
219. dhá chéad agus a naoidéag.
220. dhá chéad agus dá dheich (dhá chéad agus fiche).
221. dhá chéad dhá dheich a h-aon.
222. dhá chéad dhá dheich a dó.
229. dhá chéad dhá dheich a naoi.
230. dhá chéad agus trí dheich.
231. dhá chéad trí dheich a h-aon.
239. dhá chéad trí dheich a naoi.
240. dhá chéad agus cheithre dheich (dhá chéad agus dachad).
241. dhá chéad cheithre dheich a h-aon.
242. dhá chéad cheithre dheich a dó.
249. dhá chéad cheithre dheich a naoi.
250. dhá chéad agus chúig dheich.


L. 5


251. dhá chéad chúig dheich a h-aon.
259. dhá chéad chúig dheich a naoi.
260. dhá chéad agus sé dheich.
261. dhá chéad sé dheich a h-aon.
269. dhá chéad sé dheich a naoi.
300. trí chéad.
301. trí chéad agus a h-aon.
309. trí chéad agus a naoi.
310. trí chéad agus a deich.
311. trí chéad agus a h-aondéag.
319. trí chéad agus a naoidéag.
320. trí chéad agus dá dheich (trí chéad agus fiche).
321. trí chéad dhá dheich a h-aon.
329. trí chéad dhá dheich a naoi.
330. trí chéad agus trí dheich.
339. trí chéad trí dheich a naoi.
340. trí chéad agus cheithre dheich.
349. trí chéad cheithre dheich a naoi.
350. trí chéad agus chúig dheich.
351. trí chéad chúig dheich a haon.
359. trí chéad chúig dheich a naoi.
360. trí chéad agus sé dheich.
369. trí chéad sé dheich a naoi.
370. trí chéad agus seacht ndeich.
379. trí chéad seacht ndeich a naoi.
380. trí chéad agus ocht ndeich.
389. trí chéad ocht ndeich a naoi.
390. trí chéad agus naoi ndeich.
399. trí chéad naoi ndeich a naoi.
400. cheithre chéad.
401. cheithre chéad agus a h-aon.
411. cheithre chéad aguas a h-aondéag.
419. cheithre chéad agus a naoidéag.
420. cheithre chéad agus dá dheich.
429. cheithre chéad dá dheich a naoi.
430. cheithre chéad agus trí dheich.
439. cheithre chéad trí dheich a naoi.
440. cheithre chéad agus cheithre dheich.
441. cheithre chéad cheithre dheich h h-aon.
450. cheithre chéad agus chúig dheich.
459. cheithre chéad chúig dheich a naoi.


L. 6


460. cheithre chéad agus sé dheich.
469. cheithre chéad sé dheich a naoi.
470. cheithre chéad agus seacht ndeich.
479. cheithre chéad seacht ndeich a naoi.
480. cheithre chéad agus ocht ndeich.
489. cheithre chéad ocht ndeich an naoi.
490. cheithre chéad agus naoi ndeich.
499. cheithre chéan naoi ndeich a naoi.
500. chúig céad.
501. chúig céad a h-aon.
509. chúig céad a naoi.
510. chúig céad a deich.
511. chúig céad agus a h-aondéag
519. chúig céad agus a naoidéag.
520. chúig céad agus dá dheich.
529. chúig céad dá dheich a naoi.
530. chúig céad agus trí dheich.
539. chúig céad trí dheich a naoi.
540. chúig céad agus cheithre dheich.
549. chúig céad cheithre dheich an naoi.
550. chúig céad agus chúig dheich.
559. chúig céad chúig dheich a naoi.
560. chúig céad agus sé dheich.
569. chúig céad sé dheich a naoi.
570. chúig céad agus seacht ndeich.
579. chúig céad seacht ndeich a naoi.
580. chúig céad agus ocht ndeich.
589. chúig céad ocht ndeich a naoi.
590. chúig céad agus naoi ndeich.
599. chúig céad naoi ndeich a naoi.
600. sé chéad.
601. sé chéad agus a h-aon.
609. sé chéad agus a naoi.
611. sé chéad agus a h-aondéag.
619. sé chéad agus a naoidéag.
620. sé chéad agus dá dheich.
629. sé chéad dá dheich a naoi.
630. sé chéad agus trí dheich.
639. sé chéad trí dheich a naoi.
640. sé chéad agus cheithre dheich.
649. sé chéad cheithre dheich a naoi.


L. 7


650. sé chéad agus chúig dheich.
659. sé chéad chúig dheich a naoi.
660. sé chéad agus sé dheich.
666. sé chéad sé dheich a sé.
670. sé chéad agus seacht ndeich.
679. sé chéad seacht ndeich a naoi.
680. sé chéad agus ocht ndeich.
689. sé chéad ocht ndeich a naoi.
690. sé chéad agus naoi ndeich.
699. sé chéad naoi ndeich a naoi.
700. seacht gcéad.
709. seacht gcéad agus a naoi.
719. seacht gcéad agus a naoidéag.
720. seacht gcéad agus dá dheich.
729. seacht gcéad dá dheich a naoi.
730. seacht gcéad agus trí dheich.
739. seacht gcéad trí dheich a naoi.
740. seacht gcéad agus cheithre dheich.
749. seacht gcéad cheithre dheich a naoi.
750. seacht gcéad agus chúig dheich.
759. seacht gcéad chúig dheich a naoi.
799. seacht gcéad naoi ndeich a naoi.
800. ocht gcéad.
899. ocht gcéad naoi ndeich a naoi.
900. naoi gcéad.
901. naoi gcéad a h-aon.
990. naoi gcéad naoi ndeich.
999. naoi gcéad naoi ndeich a naoi.
1,000. míle
2,000. dhá mhíle.
3,000. trí mhíle.
4,000. cheithre mhíle.
5,555. chúig mhíle chúig céad chúig dheich a cúig.
10,000. deich míle.
10,999. deich míle naoi gcéad naoi ndeich a naoi.
11,000. aon mhíle dhéag.
16,000. sé mhíle dhéag.
20,000. fiche míle, nú, dha dheich de mhíltibh.
25,000. dhá dheich a chúig de mhíltibh.
100,000. céad míle.


L. 8


duine.
beirt.
triúr.
ceathrar.
cúigear.
seisear.
mórsheisear.
ochtar.
naonbhúr.
deichniúbhar.
aoinne déag.
dáréag.
trí dhuine dhéag.
cheithre dhuine dhéag.
cheithre feara déag.
cheithre mná déag.
fiche duine.
fiche fear.
fiche bean
duine agus fiche.
duine a's fiche.
deich nduine fichid.
deich feara fichid.
deich mná fichid.
deichniúbhar ar fhichid.
deichniúbhar ar fhichid d'fhearaibh.
deichniúbhar ar fhichid de mhnáibh.
aoinne déag ar fhichid.
aon fhear déag ar fhichid.
aon bhean déag ar fhichid.
dháréag ar fhichid.
dháréag ar fhichid d'fhearaibh.
dháréag ar fhichid de mhnáibh.
trí dhuine dhéag ar fhichid.
trí feara déag ar fhichid.
dachad duine.
dachad fear.


L. 9


dachad bean.
duine agus dachad.
fear agus dachad.
bean agus dachad.
beirt agus dachad.
triúr agus dachad.
triúr fear agus dachad.
triúr ban agus dachad, or, triúr agus
dachad de mhnáibh.
deichniúbhar agus dachad.
deichniúbhar agus dachad d'fhearaibh
deichniúbhar fear agus dachad.
aoinne déag agus dachad.
aoinne déag agus dachad d'fhearaibh.
aoinne déag agus dachad de mhnáibh.
aoinne déag agus dachad de chailíníbh.
aoinne déag agus dachad de bhuachaillíbh.
dháréag a's dachad.
dháréag a's dachad d'fhearaibh.
dháréag a's dachad de mhnáibh, etc.
trí dhuine dhéag a's dachad.
trí feara déag a's dachad.
trí mná déag a's dachad, etc.
trí fichid duine.
trí fichid fear.
trí fichid bean.
trí fichid buachaill.
duine agus trí fichid.
beirt a's trí fichid, etc.
deichniúbhar a's trí ficid.
aoinne déag a's trí fichid.
dáréag a's trí fichid.
trí dhuine dhéag a's trí fichid.
trí feara déag a's trí fichid, etc.
naoi feara déag a's trí fichid.
naoi feara déag a's trí fichid.
cheithre fichid duine.
cheithre fichid fear.
duine agus cheithre fichid.
fear agus cheithre fichid.
naonbhúr agus cheithre fichid.


L. 10


deichniúbhar ag cheithre fichid.
aoinne déag agus cheithre fichid.
dháréag agus cheithre fichid.
trí dhuine dhéag agus cheithre fichid.
naoi nduine dhéag agus cheithre fichid.
céad duine.
céad fear.
céad bean.
céad buachaill.
céad cailín.
céad lá
céad bliain.


L. 14


an chéad lá.
An t-aonmhadh lá.
an tarna lá.
An dómhadh lá.
an trímhadh lá.
an ceathrmhadh lá.
an cúigmhadh lá.
an sémhadh lá.
an deichmhadh lá.
an t-aonmhadh lá déag.
an tarna lá déag.
An dómhadh lá déag.
an trímhadh lá déag.
an ceathrmhadh lá déag.an fichmhadh lá.
an t-aonmhadh lá fichid.
an tarna lá fichid.
An dómhadh lá fichid.
an trimhadh lá fichid.an deichmhadh lá fichid.
an t-aonmhadh lá déag ar fhichid.
an tarna lá déag ar fhichid.
An dómhadh lá déag ar fhichid.
an trímhadh lá déag ar fhichid.
an naomhadh lá déag ar fhichid.
an dachadmhadh lá.
Lá a dachad.an t-aon-a's-dachad-mhadh lá.
Lá a h-aon a's dachad.
An cheithre-dheich-a h-aon mhadh lá.
Lá cheithre-dheich-a-h-aon.an tarna lá 'gus dachad.
an cheithre-dheich-a dó'mhadh lá.
Lá cheithre-dheich a dó.


L. 15


lá cheithre-dheich-a-trí.
An cheithre-dheich-a-trí-mhadh lá.
Lá a trí 'gus dachad.an naomhadh lá agus dachad.
Lá a-naoi-agus-dachad.
An naoi-'gus-dachad-mhadh lá.
An cheithre-dheich-a-naoi-mhadh lá.
Lá cheithre-dheich-a-naoi.an caogadmhadh lá.
An deichmhadh lá agus dachad.
An chúig-dheich-mhadh lá.
La a-cúig-dheich.an t-aonmhadh lá 'gus caogad.
Lá a h-aon a's caogad.
An cúigdheich-a-h-aon-mhadh lá.
An t-aonmhadh lá déag a's dachad.an sé-dheich-mhadh lá.
Lá a sé dheich.
An trí-fichid-mhadh lá.
An deichmhadh-lá-a's caogad.an deichmadh lá 'gus trí fichid.
An seacht-ndeich-mhadh lá.
Lá a seacht-ndeich.an seacht-ndeich-a-h-aon-mhadh lá.
An t-aonmhadh lá déag a's trí fichid.an tarna lá déag a's trí fichid.
An 72mhadh lá (seacht ndeich a dó-mhadh).an 73mhadh lá (seacht ndeich a trí mhadh).an 74mhadh lá."an 365mhadh lá.
an céadmhadh lá.
an trímhadh lá 'gus céad.
an fichmhadh lá 'gus céad; or, an céad-
a's-dá-dheichmhadh lá; or, an t-aon-chéad-dá-dheichmadh
lá.


L. 16


an mílemhadh lá.
an céad-míle-mhadh lá.
an t-aonmhadh la 'gus céad míle;
or, an céad-míle-a-h-aonmhadh lá; and so on.


L. 17


1/4d. = feóirling, 1/2d. = leathphinge, 3/4d. = trí feóir-
lingí, 1d. = pingin, 1 1/4d. = pingin a's feóirling, 1 1/2d.
= trí leathphingí, 1 3/4d. = pingin a's trí feóirlingí,
2d. = dhá phingin, 2 1/4d. = dhá phingin a's feóirling, 2 1/2d.
= dha phingin gho leith, 2 3/4d. = dhá phingin a's trí feóir-
lingí, 3d. = leath-réal, 3 1/4d. = leathréal a's feóirling,
3 1/2d. = leathréal a's leathphinge, 3 3/4d. = leathréal a's


L. 18


trí feóirlingí, 4d. = tistiún, 4 1/4d. = tistiún a's feóir-
ling, 4 1/2d. = tistiún a's leathphinge, 4 3/4d. = tistiún a's
trí feóirlingí, 5d. = chúig phingine, 5 1/4d. = chúig phingine
a's feóirling, 5 1/2d. = chúig phingine a's leathphinge, 5 3/4d.
= chúig phingine a's trí feóirlingí, 6d. = réal, 6 1/4d. = réal
a's feóirling, 6 1/2d. = réal a's leath phinge, 6 3/4d. = réal a's
trí feóirlingí, 7d. = seacht bpingine, 7 1/4d. = seacht
bhpingine a's feóirling, 7 1/2 d. = seacht bpingine go leith,
7 3/4d. = seacht bpingine a's trí feóirlingí, 8d. = dhá
thistiún, 8 1/4d. = dhá thistiún a's feóirling, 8 1/2d. = dhá
thistiún a's leathphinge, 8 3/4d. = dhá thistiún a's trí feóir-
lingí, 9d. = naoi bpingine, 9 1/4d = 9 bpingine a's feóir-
ling, 9 1/2d. = 9 bpingine go leith, 9 3/4d. = 9 bpingine a's
trí feóirlingí, 10d. = deich bpingine, 10 1/4d. = deich
bpingine a's feóirling, 10 1/2d. = deich bpingine go leith,
10 3/4d. = deich bpingine a's trí feóirlingí, 11d. = aon
phingin déag, 11 1/4d. = aon phingin déag a's feóirling,
11 1/2d. = aon phingin déag go leith, 11 3/4d. = aon phingin
déag a's trí feóirlingí, 12d. = dhá phingin déag .i.
sgilling, .i. 1s; 1s. 0 1/4d. = sgilling a's feóirling,
1s. 0 1/2d. = sgilling as leathphinge, 1s. 0 3/4d. = sgilling
a's trí feóirlingí, 1s. 1d. = trí pingine déag, sgilling
agus pingin; 1s. 1 1/4d. = sgilling agus pingin agus,
feóirling, 1s. 1 1/2d. = sgilling agus trí leathphingí
1s. 2d. = sgilling a's dá phingin, 1s. 3d. = sgilling a's
leath réal, 1s. 5d. = sgilling a's chuig phingine, 1s. 6d.
= trí réalacha, 1s. 7d. = sgilling a's seacht bpingine,
1s. 8d. = sgilling a's dá thistiún.2s. 6d. = leath-choróinn, 3s. 6d. = a 3/-. a's réal,
4s. 6d. = a 4/-. a's réal, 5s. = coróinn, 5s. 6d. = cor-
óinn a's réal, 6s. = sé sgillinge, 6s. 6d. = a 6/-. a's
réal. 7s. 6d. = a 7/-. a's réal, 10s. 6d. = a 10/-. a's réal,
11s. = a h-aondéag. 11s. 6d. = a n-aondéag a's réal
a dódheag, or, a 12/-. = 12s. So on down to a 19/- = 19s.
Púnt airgid


L. 20


"Fan ad sheasamh, a bhodaigh, go gcaithfidh mé grán leat."
19 Dawson Street, Dublin 2
D02 HH58 +353 1 676 2570 info@ria.ie
Royal Irish Academy
Cookie Use
Website developed by Niall O'Leary Services