Historical Irish Corpus
1600 - 1926

Aisling: duine gan ainm cct.

Title
Aisling: duine gan ainm cct.
Author(s)
Féach ainm cleite,
Compiler/Editor
Coimín, Dáithí
Composition Date
1883
Publisher
Connradh na Gaedhilge

Search Texts

Poetry/Prose
1600 1926

AISLING: DUINE GAN AINM CCT.A reir a's me ag machtnamh, gan bhron na
buairt ar m'aigne,
Ar chiumhais Cladaighe na ngeal-ghaise
iar n-dul do'n ghrein ghil uainn,
Tre choilltibh ura bharra-ghlais go h-uaig-
neach do thaisdiollas;
Bhi an lon 'sa' smol ag seinm ann gur bhros-
duigh me chum suain.
Do shineas sios chois bile ghlais a's mear-
ughadh ar mo mhein
O cheoltaibh sighe na g-cantaireadha bhi'm
thimchioll ar gach geig
Nior chian go d-tainig Somnus 'sgur sgaip
orm ceo mearuighthe.
D'fhag me gan cheill gan eagna faoi dhuille
bhog na g-craobh.Nior bh' fhada dham ag srannadh ann,
nuair shaoileas-sa trem' aisling
Go bh-feacas anoir an ainfhir ghlic ag tais-
diol chugham ar cuaird
Bhi a ciabha buidhe go talamh lei, go
snasta, craobhach camarsach,
'Sa min-chnis lilidheach sneachtamhuil mar
gheis ghil ar linn fhuair.
Ba mhodh'ail a gnuis 'sa mala thais 'sba
thana binn a beil
Ba chaol a com 'sba shingil, 'sbhi a mama
cruinn gan chlaon:
Bhi a rosg gle-ghlan solusmhar mar Aurora,
no Hesperus,
'Sa gruaidh mar ros a m-Beal-teine go
blathmhar ar an g-craobh.Do phreab me suas am' sheasamh agus
d'umhluigh me don ainfhir
A's d'fhiosruigheas di fios a h-anma a
d-teanga mhilis Gaodhail:
An aon de'n triur ban deas tu, Venus, Juno,
no Pallas
Ar Shliabh Ida anallod ar son an ubhaill
do bhi ag ple?
An tusa Deirdre gheanamhail ler claoid-
headh clann Uisnigh treun,
No Blaithnid tre n-ar cailleadh Conraoi le
cleasaibh claon'
No'n bhean roimh Thailc do thaisdiol o'n
nGreig go h-inis Bhanba,
Tre n-ar' leagadh iomarca de churaidhibh
groidhe na nGaodhal.Do thuit cioth deor go talamh lei 'sis muinte,
beasda d'fhreagair si
Ni haon de'n uimhir me bheartuigh tu acht
oig-bhean ta faoi chas,
Mise Eire mhalartach ta deurach, duairc,
faoi tharcuisne,
Smo chlann budh mhor anallod da d-
traochadh ag an m-bas
Do chailleas-sa Fionn MacCumhail sna
curaidhe groidhe nar thlaith
Do chaill me Brian a's Murchadh a g-Cluan-
tarbh ar an magh,
Do chailleas O'Neill calma 'san Tighearna
uasal Gearaltach
A's ceile mo chroidhe Carolus d'imthigh
uaim ar fan.


L. 318


Tharla dhamh-sa aindeise is mo 'na aon
nidh dubhras leat
D'eug mo mhac meadhrach meanmnach mo
mhuirnin og Ronan,
Fear treitheach, muinte, gasda, glic, fear
eolgach deagh-labharthach
Fear gan sgath roimh na Gallaibh ud do
mheas na Gaodhail a chradh:
Ba bhinn-bhriathrach a theanga a bh-feis
no a g-comh-dhail;
Do leir-ghoin se an deachmhadh lein a
d-tigh na n-Iochtaran;
Do thug cead aonaigh feasta dhibh gan
cain do dhiol le Galla-phoic.
'S do bhochtaibh Gaodhal is dochar guirt e
bheith 'san uir go tlath.Do sginn an bheith tar m'amharc uaim 'san
ait ar ghaibh nior bh-feasach dam,
D'imthigh an ceo dem' aigne 's do phreab as
suas am' shuidhe,
Bhi dubh-neul ar an ngealaigh, 's aon reult
nior bh' fheidir d'amharc
Ba dhubhach e glor an easa 'sgan port ag
eun ar chraoibh:
Do luigh trom-bhron ar m'inntinn a n-diaidh
sheanchuis na mna,
A's d'aithin me an cath-mhileadh go raibh
'na luighe go tlaith
Go n-deanaidh an t-Uan beannuighthe, aon-
Mhac na h-Oighe geanmnuidhe
Treorughadh asteach ar anam geal ar
thaoibh na deise-laimh'.19 Dawson Street, Dublin 2
D02 HH58 +353 1 676 2570 info@ria.ie
Royal Irish Academy
Cookie Use
Website developed by Niall O'Leary Services